Ordinacija je osnovana 23. jula 2012. godine. Osnivanju ordinacije prethodi dugogodišnje iskustvo Dr Ninoslave – Nine Mihajlović u dijagnostici i lečenju razvojnih poremećaja dece, adolescentne problematike , neuroloških i neuropsiholoških bolesti odraslih.
DECA
 • utvrđivanje i lečenje razvojnih poremećaja
 • smetnje u ponašanju
 • neefikasnost u školi
 • poremećaj ritmova
 • priprema za školu
 • smetnje u učenju i prilagođavanju školi
ADOLESCENTI
 • pubertetske krize
 • smetnje u adaptaciji na socijalne faktore
 • utvrđivanje i tretman psihofizioloških smetnji
ODRASLI
 • dijagnostika i lečenje neuroloških bolesti
 • smetnje u govoru, mišljenju i pamćenju
 • emocionalni i afektivni poremećaji
 • holter krvnog pritiska
ANTIEJDŽING SAVETI
 • usporavanje starenja neurološkom i psihološkom podrškom
ZA GLUMCE
 • psihološka eksploaracija ličnosti i aktuelnog emocionalnog statusa
 • procena rasploživih kapaciteta i psiholoških resursa pri suočavanju sa stresnim situacijama
 • procena i tretman anksioznosti pred javni nastup
Mr sci Ninoslava Mihajlović
specijalista neurologije
Dugogodišnje iskustvo u dijagnostici i lečenju razvojnih poremećaja dece, adolescentne problematike , neuroloških i neuropsiholoških bolesti odraslih.

 • neuropsihomedika@gmail.com