Archives

Pulsni oksimetar

October 30th, 2013 (No Comments)

Vrednost  zasićenosti krvi kiseonikom je pokazatelj  trenutnog stanja organizma  i moguće ga je jednostavno izmeriti. Pulsni oksimetar  je senzor koji brzo i neagresivno  meri   saturaciju arterijske  krvi kiseonikom.  Kod odraslih se stavlja na kažiprs a kod novorodjenčadi na petu.Rezultati su iskazani u procentima i prikazuju se na displeju. Paralelno se mere i vrednosti pulsa  i […]

Pitanja pacijenta

October 26th, 2012 (1 Comment)

Ordinaciji se mogu obratie deca, adolescenti i odrasli. Postavite pitanje putem kontakt forme na Kontakt stranici i na ovoj stranici ćete videti odgovore. Naravno, Moneygram money transfer sve ostaje anonimno.

Uticaj autonomnog nervnog sistema na scenski nastup

October 26th, 2012 (No Comments)

Javni nastupi su za mnoge ljude stresogeni i izbegavaju ih. Opredeljenje mladog čoveka da se bavi glumom podrazumeva slobodno kretanje na sceni, reprodukovanje naučenog teksta i uživljavanje u ulogu koju tumači. Malo je glumaca koji uspevaju da povežu ova tri elementa a da pri tom  ne doživljavaju strah od neuspeha. Za neke od njih taj […]

Aktualizovanje pitanja rada razvojnih savetovališta za mlade

October 26th, 2012 (No Comments)

Razvojna i savetovališta za mlade bila su tokom ranijih godina osnivana u skoro svakom većem Domu zdravlja na teritoriji Srbije. U osnivanje ovih savetovališta uložena su velika materijlna sretstva i više godina je trebalo edukovati osoblje za rad sa razvojnom problematikom dece i adolescenata. Ulagana su sredstva za opremanje posebnih prostorija za savetovališta. Trebalo je […]

Religija i neuropsihologija

October 26th, 2012 (4 Comments)

Religiozna osećanja vere u Boga pretstavljaju za mnoge ljude životni smisao i oslobadjaju ih anksioznosti. Drugi, koji ta osećanja nemaju, u religiji ne nalaze svoj mir.

Paukova svila i nervni defekti

October 26th, 2012 (No Comments)

Povrede nerava predstavljaju čestu komplikaciju naročito u saobraćajnim udesima .Ukoliko se brzo hirurški ne intrveniše dolazi do paralize i trajnog invaliditeta. Grupa autora iz Hanovera i Ciriha iznosi rezultate svojih istraživanja koja se odnose na oporavak dugih nerava posle povrede. Eksperiment je izvodjen na ovci. Ispitivan je povredjeni N. tibialis .Defekt nerva je bio dug […]

Ispitajte zavisnost od pušenja

October 26th, 2012 (1 Comment)

Pušenje izaziva zavisnost! Pušenje može da se ostavi snagom volje  ali to nije lako. Stepen zavisnosti od pušenja može da se meri – obično se koristi Fragerstromov test nikotinske zavisnosti. Pokušajte da budete iskreni prema sebi i uradite ga.