O nama

Ordinaciji se mogu obratiti roditelji koji primete bilo koju nepravilnost u razvoju deteta u dobu od 0-14 godina ili kada dete otstupa od dece njegovog uzrasta. Dijagnostiku  i lečenje treba preduzeti ako je dete prevremeno rodjeno, ako je rodjeno sa rizikom ili anomalijama na rodjenju . Roditelje treba da zabrine kada dete ne uspostavlja dobro dnevne i noćne ritmove: loše jede, slabo spava, uznemireno je, mnogo plače ili uopšte ne plače, dugo noću piški u krevet.Dete koje ne reaguje na oklolna zbivanja , preterano je razdražljivo ili nemirno, zacenjuje se ili ima krize svesti, kasni u progovaranju ili ima smetnje u mentalnom funkcionisanju treba da navede roditelje da potraže stručnu pomoć. Nekad je to samo bezrazložna briga roditelja ili mu je potreban savet u vezi pravilnog razvoja deteta.Važno je na vreme prepoznati odredjeni problem , pratiti dete i sprečiti dalje posledice.

Adolescenti mogu doći sami ili na inicijativu roditelja.U ovom dobu su česte pubertetske krize, neslaganje sa roditeljima, teškoće u učenju, emocionalni problemi, loše navike. Poverenje i otvoren razgovor su često dovoljni da se reši ono što ometa adolescenta.

Odrasli se mogu obratiti ordinaciji kada imaju neurološke tegobe zapaljenske ili degenerativne prirode.Ako su, sami ili porodica , zabrinuti zbog smetnji u mišljenju, pamćenju , govoru, ponašanju ne treba odlagati sa posetom neurologu.Ako je već došlo do akutnih ili hroničnih neuroloških  problema ne treba čekati da se bolest još više razvije.

Neki neurološki znak koji uznemirava nije uvek  bolest ali ga treba prepoznati i razjasniti razgovorom i pregledom. Razvoj rano otkrivene neurološke boleti lakše se sprečava ili leči nego kada bolest već uzme maha.

Konsultacija i pregled razrešavaju strahove pacijenta i oslobadjaju ga  od  neizvesnosti.