Ispitajte zavisnost od pušenja

cybernet Blog 1 Komentar

1. Kada po budjenju zapalite prvu cigaretu?

-posle 5 min (3 poena)

-posle 6-30 min (2 poena)

-posle 31-60 min (1 poen)

-posle vise od 60 min (0 poena)

2. Da li se tesko uzdržavate od pusenja tamo gde je ono zabranjeno?

-da (1 poen)

-ne (0 poena)

3. Koje biste se cigarete najteže odrekli?

-prve jutarnje (1 poen)

-bilo koje druge (0 poena)

4. Koliko cigareta dnevno pušite?

-10 ili manje (0 poena)

-11-20 (1 poen)

-21-30 (2 poen)

-31 i više (3 poen)

5. Da li više pušite po budjenju nego tokom dana?

– da (1 poen)

– ne (0 poena)

6. Da li pušite i kada ste bolesni?

– da (1 poena)

– ne (0 poena)

Rezultati:
0-2 veoma niska zavisnost
3-4 niska zavisnost
5 srednja zavisnost
6-7 visoka zavisnost
8-10 veoma visoka zavisnost

Da li znate da se nikotinska zavisnost može lečiti? To se može postići na više načina: lekovima (Zyban, Nicorette), pomoćnim sredstvima (žvakace gume, flasteri) i kombinovanim metodama.

___________________________________________________________

Korišćen materijal farmaceutske kompanije GSK (Glaxo-Smith-Kline) – priredila Mr sci Ninoslava Mihajlovic-specijalista neurologije.