Paukova svila i nervni defekti

cybernet Blog Comments Off on Paukova svila i nervni defekti

Povrede nerava predstavljaju čestu komplikaciju naročito u saobraćajnim udesima .Ukoliko se brzo hirurški ne intrveniše dolazi do paralize i trajnog invaliditeta.

Grupa autora iz Hanovera i Ciriha iznosi rezultate svojih istraživanja koja se odnose na oporavak dugih nerava posle povrede.

Eksperiment je izvodjen na ovci. Ispitivan je povredjeni N. tibialis .Defekt nerva je bio dug 6 cm.Za premošćavanje defekta je korišcen materijal napravljen od paukovih niti. Istovremeno je komparativno praćen oporavak autolognog nervnog grafta.