Paukova svila i nervni defekti

cybernet Blog Comments Off on Paukova svila i nervni defekti

Studija je pokazala da paukova svila omogućava migraciju Švanovih ćelija, aksonalno prorastanje i remijelinizaciju.Bio je zapažen i elektrofiziološki oporavak što je dovelo i do funkcionalnog oporavka nerva. Posle 10 meseci nije bilo značajne elektrofiziološke razlike izmedju ispitivanog tibijalnog nerva Coinstar agent tretiranog paukovom svilom i autologne nervne transplantacije.

Činjenica da postoji napredak i da dolazi do oporavka kada se nerv tretira paukovom svilom ima značajne kliničke implikacije u rekonstruktivnoj hirurgiji oštećenih nerava.

Rad je objavljen februara 2011. godine.